Aktuāli!

Konsultācijas informātikā, ekonomikā (sk. I.Zeņina) 13.04. nenotiek!
Konsultācijas ķīmijā, bioloģijā (sk. V.Madžule) tiek pārceltas no 13.04. uz 06.04.!

Veselības ministrija ir uzsākusi projektu “Kustinācija”, kura mērķis ar dažādām iedvesmojošām aktivitātēm mudināt sabiedrību vairāk kustēties. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu. Aicinām Jūs visus kļūt par kampaņas brīvprātīgo  atbalstītāju – Kustinatoru, pamudinot vismaz dažus cilvēkus sākt kustēties biežāk, piemēram, ilgāk pastaigāties, sākt nūjot, mudināt piedalīties treniņos, aicināt braucienu ar auto vai sabiedriskajā transportā aizvietot ar pastaigu, rītu sākt ar vingrošanu. “Kustinācijas” projekta laikā paredzētas dažādas aktivitātes, tajā skaitā arī tematiskās nedēļas (skat. pielikumu).


Vecākiem pieejamas konsultācijas par tehnoloģiju atbildīgu lietošanu