Jēkabpils vakara vidusskolas kolektīvs (pdf)

Informācija par atalgojumu 2018.gadā

Informācija par piemaksām, prēmijām un naudas balvām 

Informācija par sociālajām garantijām 

Pedagogu un amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritēriji un darba samaksas apmērs sadalījumā pa amatu grupām 

Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām