Fitnesa nodarbības

Dzejas dienas

Karjeras nedēļa

Vides zinātnes balva

Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa

Bibliotēku nedēļa

Aspazijas un Raiņa jubilejas pasākumi

E-prasmju nedēļa

Sociālo zinību skolotāju metodiskās apvienības sanāksme

Dalība starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē „Tautsaimniecības attīstību ietekmējošo faktoru izpēte un analīze – 2015”