Latviešu valodas un literatūras mācību priekšmeta blogs

Dzejas dienas

Jānim Akurateram – 140!

Zinātnieku nakts 2016

Makulatūras vākšanas konkurss 2016./2017. mācību gads

Konference “Tradīcijas un inovācijas mijiedarbība bioekonomikas uzplaukumam: Ziemeļu un Baltijas valstu aicinājums izglītības pētījumiem un augstākās izglītības ilgtspējīgumam”

Karjeras nedēļa 2016

Vecākiem pieejamas konsultācijas par tehnoloģiju atbildīgu lietošanu

Tehnobuss Jēkabpils vakara vidusskolā

Jēkabpils vakara vidusskolā viesojas karavīri no ASV

Izstāde “Zemessardzei – 25”

Jēkabpils vakara vidusskola saņem Draudzīgā aicinājuma fonda balvu

Valsts svētkos apbalvojumu saņem Jēkabpils vakara vidusskolas sociālā pedagoģe Zanda Lūse

Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa 2016

Nodarbība „Pašpārliecinātība un pašizaugsme”

Tikšanās ar Eiropas brīvprātīgajiem

Mācību stunda “Dzīvei gatavs”

”Augstskolu un koledžu diena 2017”

Pārdomas vārsmās “Atnāc! Paliec!”

Projekta “Garšīgie likumi” noslēguma pasākums

Jēkabpils ūdens attīrīšanas iekārtas Daugavsalā

Starptautiskā labestības diena Jēkabpils vakara vidusskolā