Dzejas dienas

Jēkabpils vakara vidusskolā viesojas NVO centra brīvprātīgie no Ukrainas

Ekskursija uz Daugavpili Zinātnieku nakts ietvaros

UNESCO nedēļas ietvaros

Lekcija “Kiberdrošība”

Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas pasākums

Patriotisma nedēļa

Sveicam Latviju svētkos!Makulatūras vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai!”

Latvijas okupācijas muzeja izstāde

Radošo darbu konkurss ”Izveido savu egli!”

“Augstskolu un koledžu diena” Jēkabpilī

”Krievu valodas dienas” JVV

Erudīcijas konkurss “Homines 2018”

Izstāde “Latvija 1939. – 1991. No okupācijas līdz brīvībai”

Zaļākai uzņēmējdarbībai Eiropā